Med hjälp av vår modul för kompetensbaserad rekrytering (KBR), utvecklad tillsammans med Malin Lindelöw enligt hennes evidensbaserade metod, minskar du risken för felrekryteringar och säkrar att rätt frågor blir ställda både under intervju och referenstagning.

  • Välj de kompetenser ni efterfrågar
  • Mallar för intervju och referenstagning
  • Säkrar likabehandling
  • Evidensbaserat
  • Användarvänligt
  • Hög validitet

Vill du veta mer?

Kontakta oss så visar vi hur modulen för kompetensbaserad rekrytering via Varbi rekryteringssystem fungerar!