Kvalitetspolicy

Vi på Varbi strävar efter att utveckla meningsfulla relationer mellan medarbetare internt, med våra kunder, våra samarbetspartners och vår omvärld. Ju mer professionellt vi agerar och bättre kvalitet vi levererar, desto stoltare är vi. Vi tror på att fungera tillsammans för att utmana, utveckla och förbättra rutiner, arbetsformer och sättet vi driver företag på för att uppnå framgång och tillväxt. På så vis kan vi fortsätta sträva efter att bli bättre hela tiden – dels som leverantörer, men även som människor.

Det ställs stora krav från intressenter gällande systemets kvalitet, modernitet och användarvänlighet. Med hänsyn till detta, samt att kunder kräver ett certifierat ledningssystem, är det ett strategiskt beslut att se över företagets processer samt kontroll av efterlevnad för ökad kvalitet genom hela företaget.

Vi har som fokusområden i kvalitetsarbetet att:

 • leverera ett modernt och användarvänligt rekryteringssystem
 • ha en support av världsklass
 • utveckla systemet tillsammans med kunderna.

Detta förverkligas genom att:

 • ett kvalitetsledningssystem har införts vilket innebär ett ständigt förbättringsarbete inom företagets processer
 • ha ett tätt samarbete internt gällande supportärenden
 • ha en öppen dialog med kunder angående systemets funktioner.

Miljöpolicy

Varbi har en kontorsverksamhet där man utvecklar och driftar molntjänster för rekrytering och antagning. Vi strävar efter att bli mer miljömedvetna – dels som leverantörer, men även som människor. Genom att granska, analysera och kontrollera miljöaspekter i företaget, samt arbeta efter miljömål och lagkrav, kan vi skydda vår miljö och minska vår miljöpåverkan.

Vår utveckling av digitala system för information och kommunikation ger våra kunder en chans att minska sin egna miljöpåverkan eftersom Varbi hanterar dokumentation vid rekrytering och antagning digitalt. Att kunna förenkla miljöarbetet för våra kunder är något som vi värderar högt.

Varbi arbetar för att minimera skador och påverkan på miljön genom att:

 • arbeta med ett miljöledningssystem för ökad kontroll och ett ständigt förbättringsarbete
 • använda webbmöte som ett komplement till möte på plats hos kund
 • planera våra arbetsresor för att undvika onödiga transporter och CO2 utsläpp
 • kunna bidra till minskad miljöpåverkan för våra kunder genom att digitalisera dokumenthanteringen
 • källsortera avfall i den mån det är möjligt
 • välja leverantörer som i största möjliga mån har miljövänliga produkter och är miljöcertifierade
 • efterleva aktuella miljöförfattningar samt lokala renhållningskrav