Hav- og vannmyndigheten i Sverige begynner å bruke Varbi Video (video-CV) i rekrutteringen.

Hav- og vannmyndigheten i Sverige begynner å bruke Varbi Video (video-CV) i rekrutteringen.