PostNord begynner å bruke Varbi Video (video-CV) i rekrutteringen.

PostNord begynner å bruke Varbi Video (video-CV) i rekrutteringen.