”Vi er stolte over hvordan vi jobber med transparens og digitalisering i våre rekrutteringsprosesser”

KTH (Kungliga Tekniska Högskolan) rangeres gang på gang som et av verdens fremste tekniske universiteter. I lokalene på Brinellvägen i Stockholm sitter Maria Salling, Katarina Bröms, Helena Lundquist og Margita Nilsson, som jobber med rekruttering av både lærere og teknisk-administrativt personale. En forutsetning for at Sverige skal være en fremstående kunnskaps- og forskningsnasjon er en

Kommuninvest, et svensk kommunaleid kredittmarkedsselskap som tilbyr svenske kommuner og svenske landsting (regioner) finansieringsløsninger i form av lån og finansiell rådgivning, velger nå å ta inn Varbi rekrutteringsverktøy. Velkommen til oss!

Kommuninvest, et svensk kommunaleid kredittmarkedsselskap som tilbyr svenske kommuner og svenske landsting (regioner) finansieringsløsninger i form av lån og finansiell rådgivning, velger nå å ta inn Varbi rekrutteringsverktøy. Velkommen til oss!