”Vi er stolte over hvordan vi jobber med transparens og digitalisering i våre rekrutteringsprosesser”

KTH (Kungliga Tekniska Högskolan) rangeres gang på gang som et av verdens fremste tekniske universiteter. I lokalene på Brinellvägen i Stockholm sitter Maria Salling, Katarina Bröms, Helena Lundquist og Margita Nilsson, som jobber med rekruttering av både lærere og teknisk-administrativt personale. En forutsetning for at Sverige skal være en fremstående kunnskaps- og forskningsnasjon er en