Varbi och GDPR

5. mai 2018 trer den nye personvernforordningen, General Data Protection Regulation, i kraft og erstatter den gamle personopplysningsloven. Alle innbyggere i EU og EØS får da en felles datalovgivning som har som mål å styrke individets kontroll over sin digitale identitet.

Varbi ønsker den nye personvernforordningen velkommen og det siste året har vi gjort en rekke tilpasninger for å kunne leve opp til GDPR.

Tilpasningene handler først og fremst om å ta vare på de rettigheter som individet har. Alle persondata som sendes via Varbi har et lovgrunnlag gjennom en samtykkeavtale mellom individ og bedrift. Varbi har også jobbet med å sikre en velfungerende systemstøtte for automatisk tømming av personopplysninger samt muligheten til å bli glemt (tilbaketrekking av tidligere gitt samtykke). Målbildet er at både kunder og søkende kandidater skal føle seg trygge på at Varbi lever opp til den nye lovgivningen og at dette gjøres i et moderne og brukervennlig verktøy.


Her kan du lese mer om GDPR.

General Data Protection Regulation