* Alle som vil kunne se eller jobbe i Varbi Recruit rekrutteringssystem må ha en lisens.