Over 60 000 rekrutterere og sjefer i 500 bedrifter bruker i dag Varbi Recruit som sitt rekrutteringssystem. For å gjøre håndteringen av rekrutteringer, åpne søknader og påmeldinger enklere. Her kan du se hva noen av kundene sier om rekrutteringsverktøyet. 

Hvis du ønsker mer informasjon om oss, er du velkommen til å kontakte oss. Ønsker du å få vite hva det ville koste for dere å bruke Varbi Recruit rekrutteringssystem kan du få pristilbud her.

Hva sier kundene?

"

OsloMet har jobbet med Varbi siden 2014. Vi byttet til Varbi rekrutteringssystem fordi det var langt mer fleksibelt, brukervennlig og med muligheter til å tilpasse seg de behovene høgskolen hadde. Vi har fått et høyt servicenivå, stor tilpasningsdyktighet til vår sektor og kan anbefale Varbi til andre kunder på det norske markedet.
"
Monica Knutsen de Figueroa, Senior Adviser, Dep. of HR at OsloMet