Den 25 maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen, General Data Protection Regulation, i kraft och ersätter den gamla personuppgiftslagen, PUL. Alla medborgare inom EU och EES får då en gemensam datalagstiftning som syftar till att stärka individers kontroll över sin digitala identitet.

Varbi välkomnar den nya dataskyddsförordningen och har under det senaste året gjort en lång rad anpassningar för att leva upp till GDPR.

Anpassningarna handlar främst om att tillvara de rättigheter som individen har. All persondata som skickas genom Varbi har en laglig grund genom ett samtyckesavtal mellan individ och företag. Varbi har även arbetat med att säkerställa ett väl fungerande systemstöd för automatisk gallring av personuppgifter samt möjligheten att bli bortglömd (återtagande av tidigare lämnat samtycke). Målbilden är att både kunder och sökande kandidater ska känna sig trygga i att Varbi lever upp till den nya lagstiftningen och att detta görs i ett modernt och användarvänligt verktyg.

Läs gärna mer om den nya dataskyddsförordningen här.